ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ

1) ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ-ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

α) Στοιχεία πυρκαγιάς, αστική, βιομηχανική πυρκαγιά.

β) Δασικές πυρκαγιές

γ) Τεχνικές κατάσβεσης στο βουνό

δ) Ειδικές πυρκαγιές

2) ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

α) Ενέργειες σε ένα ατύχημα

β) Καρδιοαναπνευστική αναζωογώνηση (ΚΑΡΠΑ)

γ) Αιμορραγίες

δ) Εγκαύματα

ε) Δηλητηριάσεις

στ) Πνιγμός

ζ) Τραυματιολογία

3) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΕΣΑ

α) Προστατευτικός ρουχισμός

β) Εξοπλισμός

γ) Πυροσβεστικό όχημα

4) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

α) Τρόποι επικοινωνίας

β) Εγκατάσταση κινητών σταθμών ασυρμάτων

γ) Ραδιοσυχνότητες έκτακτης ανάγκης

δ) Κανονισμοί ραδιοεπικοινωνίας

5) ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

α) Τεχνικές γνώσεις

β) Προληπτικά μέτρα

γ) Αντιμετώπιση συνεπειών σεισμού

δ) Αντιμετώπιση πλημμυρών

ε) Αντιμετώπιση χιονοπτώσεων

6) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

α) Διασώσεις- διεισδύσεις σε κτίσματα

β) Διασώσεις στο βουνό

γ) Διασώσεις σε νερό

7) ΕΠΙΒΙΩΣΗ

α) Προετοιμασία-προγραμματισμός-εφόδια

β) Αντιμετώπιση συνεπειών μεγάλων καταστροφών

γ) Κλίμα, έδαφος, διατροφή

δ) Τεχνική εγκατάστασης καταυλισμού

ε) Ανάγνωση χαρτών, προσανατολισμός, χάραξη

8) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

α) Αναρρίχηση-καταρρίχηση

β) Ορειβασία

γ) Διάσχιση κάμπου, ποταμών, λιμνών

9) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

α) Αναγκαιότητα υποστήριξης

β) Προμήθεια, διαχείριση υλικού

γ) Εξασφάλιση μέσων, διατροφης

1Ο) ΓΕΝΙΚΑ

α) Εθελοντισμός και διασώσεις

β) Προσόντα διασώστη

γ) Κίνδυνοι υγείας

δ) Μέτρα προστασίας

ε) Φυσικό περιβάλλον-κίνδυνοι που το απειλούν

στ) Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος

11) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

α) Ενημέρωση για τον εθελοντισμό

β) Οργάνωση ενημερωτικής καμπάνιας

γ) Ενημέρωση σε μαθητές

δ) Ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών

ε) Επισκέψεις και παρουσιάσεις σε σχολεία καθώς και μαθήματα περιβαλλοντικής αγωγής