''Ο Διασώστης'' το περιοδικό της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών θα είναι σύντομα κοντά σας!