Ετήσιος Χορός Ενίσχυσης Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών